אסם-נסטלה זכתה בדירוג פלטינה + לפי מדד מעלה

2021-08-04

דירוג זה משקף את פעילות משמעותית בתחום האחריות החברתית והסביבתית 

 

אסם-נסטלה זכתה בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +" לפי מדד מעלה, בזכות היותה חברה עסקית מובילה בתחום האחריות התאגידית.

הזכייה בדירוג בציון הגבוה ביותר פלטינה +, משקפת את פעילות החברה ומחויבותה לקידום נושאים בתחום אחריות חברתית, התנהלות עסקית והגנה על הסביבה, כחלק מההתנהלות העסקית השוטפת. במסגרת דירוג מעלה נבדקות החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי במגוון קטגוריות בהן: כללי אתיקה בתהליכים עסקיים, יחסי עבודה בריאות ואיזון, גיוון והכלה, תרומה לקהילה, איכות סביבה, פעילות התנדבותית של עובדים וממשל תאגידי.

איך נקבע הדירוג?

במסגרת תהליך קביעת הדירוג, ארגון "מעלה" בשיתוף ועדה ציבורית בונה שאלון מקיף, שבוחן לעומק את התנהלות החברה באופן פנים וחוץ ארגוני בקטגוריות הנבדקות. מדד זה נסחר גם בבורסה ומאפשר למשקיעים לבחור אפיק השקעה לפי קריטריונים אתיים וחברתיים.

לצפייה בדירוג המלא של אסם נסטלה

 

שיתוף ברשתות חברתיות