הייעוד שלנו

אנחנו פועלים מכוח העוצמה הטמונה במזון למען שיפור איכות החיים ויצירת עתיד טוב יותר עבור יחידים ומשפחות, עבור קהילות ועבור הסביבה.

סביבה

קיימות סביבתית היא דרך חיים עבורנו. אנחנו מחויבים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה, להשתמש באחריות במשאבי הטבע ולצמצם פסולת ופליטות, תוך חתירה לאפס השפעה על הסביבה.

נט זירו
סביבה

הדרך שלנו לאפס פליטות - Net Zero

ההתמודדות עם שינויי האקלים לא יכולה לחכות, גם אנחנו לא!

הפחתת חומרי אריזה
סביבה

הפחתת חומרי אריזה

מבצעים מחקר ופיתוח ייעודיים במטרה לצמצם את כמות חומרי הגלם המשמשים לייצור אריזות המוצרים.

אפס הטמנה ב 2020
סביבה

אפס הטמנה ב-2020

מפחיתים את הפסולת הנוצרת מפעילותנו תוך השגת היעד של אפס פסולת להטמנה.

מחזור אריזות
סביבה

מחזור אריזות

עוברים להשתמש באריזות מוצרים אשר ניתנות למחזור או שימוש חוזר.

חיסכון במים
סביבה

חיסכון במים

מפחיתים את צריכת המים של הקבוצה משנה לשנה.