עקרונות עסקיים וקוד התנהלות עסקית

מאז היווסדה ניהלה קבוצת אסם את עסקיה ביושר ובהגינות ותוך ציות לחוק. עובדי קבוצת אסם שותפים להתחייבות זו, ובזכותם המוניטין של קבוצת אסם הוא אחד מנכסיה החשובים ביותר.

אנו רואים חשיבות עליונה להציג ולהטמיע בפני כל אחד מעובדי הקבוצה את הקודים הברורים להתנהלות נאותה, על מנת להציג דפוסים ברורים לעבודה ועל מנת להיות חלק מהמערך העולמי של קבוצת נסטלה אסם. מסמכים אלו, מהווים חלק בלתי נפרד בעבודה השוטפת של כל עובדי הקבוצה בזכות תכנית הדרכה מקיפה, בקרב כלל עובדי ומנהלי החברה.

כל ההנחיות וההתייחסויות במסמכים אלו חלות על עובדים ומנהלים כאחד.

העקרונות העסקיים של נסטלה

קוד התנהלות עסקית

נספח לקוד התנהלות עסקית בנושא מחויבות נסטלה למניעת שוחד ושחיתות

שיתוף ברשתות חברתיות