אסם נסטלה זכתה בדירוג פלטינה+ לפי מדד מעלה

אסם-נסטלה זכתה בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה+ בזכות היותה חברה עסקית מובילה בתחום האחריות התאגידית.

הזכייה בדירוג בציון הגבוה ביותר פלטינה +, משקפת את פעילות החברה ומחויבותה לקידום נושאים בתחום אחריות חברתית, התנהלות עסקית והגנה על הסביבה. במסגרת דירוג מעלה נבדקות החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי במגוון קטגוריות בהן: כללי אתיקה בתהליכים עסקיים, יחסי עבודה בריאות ואיזון, גיוון והכלה, תרומה לקהילה, איכות סביבה, פעילות התנדבותית של עובדים וממשל תאגידי.

 

מהו דירוג מעלה ESG?

דירוג מעלה ESG מתייחס לשלוש מגמות מרכזיות באחריות תאגידית: מידת השיפור של כל חברה ביחס לחברות אחרות במשק, מידת השיפור של כל חברה ביחס לחברות אחרות באותו הסקטור בו היא פועלת ומידת השיפור הפרטני של כל חברה ביחס לביצועיה בעבר.

 

איך נקבע הדירוג?

במסגרת תהליך קביעת הדירוג, ארגון "מעלה" בשיתוף ועדה ציבורית בונה שאלון מקיף, שבוחן לעומק את התנהלות החברה באופן פנים וחוץ ארגוני בקטגוריות הנבדקות. מדד זה נסחר גם בבורסה ומאפשר למשקיעים לבחור אפיק השקעה לפי קריטריונים אתיים וחברתיים.

שיתוף ברשתות חברתיות