בקבוצת אסם דואגים לסביבה וחוסכים במים

2020-11-15

אחד היעדים המרכזיים שלנו הוא חיסכון במים, נושא זה מוטבע בערכי החברה ובנהלי העבודה שלה מיום הקמתה.

באסם, כמו בנסטלה, רואים בהגנה על הסביבה כדרך חיים. אנו מחויבים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים, העומדים בתקנות בינלאומיות, תוך כיבוד הסביבה והגנה על משאביה הטבעיים. החיסכון במים הוגדר כאחד מעמודי התווך של האסטרטגיה הסביבתית, ערך זה מוטבע בערכי החברה ובנהלי העבודה שלה מיום הקמתה. כל אחד מעובדי החברה, בכל הדרגים, לוקח חלק פעיל במשימה חשובה זו.

בהתאם לכך, ומתוך רצון לשמור על משאבי המים היקרים של מדינת ישראל, אנו נוקטים מגוון אמצעים לחיסכון תמידי במים, בהן: שימוש במים לייצור ולהיגיינה בלבד, מחזור מי שטיפה לטובת השקיית הצמחייה בסביבת המפעל, הקטנת קוטר הצינורות של מי השטיפה למניעת בזבוז ושמירה על מידניות מפעל יבש.

לאורך השנים, אנחנו רואים שהמאמצים האלה נושאים פרי ויש מגמת שיפור משמעותית: בשנת 2016 אסם צרכה 3.9 מ"ק/טון מוצר בשנת 2018 3.5 מ"ק/טון מוצר, כלומר הפחתה של 61,599 מ"ק המהווה חיסכון של כ-10% בצריכת המים.
אנו חותרים בכל עת לשיפור הביצועים שלנו בשמירה על משאבי המים, מניעת זיהום של מקורות המים ושמירה על חיסכון במים, מתוך הנחה שהרווח כולו שלנו – גם חיסכון בעלויות בטווח הארוך וגם הגנה על נכסי הטבע והסביבה החשובים לכולנו.

היעד לחמש השנים הקרובות הוא להמשיך במאמצים אלו ולהפחית 4% מצריכת המים בכל שנה. קבוצת אסם שמה לעצמה ליעד להפחית את השימוש במים ב-15% ב-5 השנים הקרובות מצריכת המים, וקוראים לעובדינו ולצרכנים לאמץ את מדיניות החיסכון במים כדרך חיים.

שיתוף ברשתות חברתיות