דוח שכר שווה לעובדת ולעובד לשנת 2023

אסם נסטלה דוגלת בשוויון הזדמנויות מלא, לרבות בתנאי ההעסקה ושכר עובדיה, וכחלק מכך מקדמת שוויון מגדרי ופועלת לקידום נשים. אנו מברכים על כך שגם מדינת ישראל רואה ביצירת שיוויון ערך מרכזי ושמחים על התכנית האסטרטגית הפועלת לצמצום הפערים הקיימים במשק הישראלי בין גברים לנשים, דבר העולה בקנה אחד עם תפיסת עולמנו ויעדי החברה. 


אנו מבצעים מיפויי שכר באופן קבוע ושמחים לומר כי פערים ככל שישנם, אינם מושפעים ממגדר.
בטבלאות דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד שלהלן, פילוח הנתונים נעשה על סמך מדרגים ארגוניים פנימיים של החברה, כאשר בפילוח זה יש 14 קבוצות. אנו שמחים לומר כי אין פערים משמעותיים בשכר הבסיס בין המגדרים, וכי הפערים שנמצאו בשכר ברוטו למס הכנסה, נובעים ממשמרות, שעות נוספות ושנות ותק ובאופן ברור אינם תלויים במגדר.


 לעובדות ועובדי החברה, קיים פוטנציאל השתכרות זהה בכפוף להגדלת השעות הנוספות והמשמרות בתפקידים שנדרשים לכך. אסם נסטלה תמשיך להוביל סביבת עבודה שוויונית והוגנת.

שיתוף ברשתות חברתיות