קוד התנהלות עסקית

2020-03-04

מאז היווסדה ניהלה קבוצת אסם את עסקיה ביושר ובהגינות ותוך ציות לחוק. עובדי קבוצת אסם שותפים להתחייבות זו, ובזכותם המוניטין של קבוצת אסם הוא אחד מנכסיה החשובים ביותר.

בשנת 2013 עדכנו את קוד ההתנהלות העיסקית של החברה ועובדיה, עקרונות אשר מצטרפים לערכי הקבוצה: תשוקה להוביל ולנצח, יוזמה, מצוינות, יושרה, שותפות וישראליות.
בנוסף, בוצעה בחינה והערכה של הקוד במהלך 2014.

אנו רואים חשיבות עליונה להציג ולהטמיע, בפני כל אחד מעובדי הקבוצה, את הקודים הברורים להתנהלות נאותה, על מנת להציג דפוסים ברורים לעבודה ועל מנת להיות חלק מהמערך העולמי של קבוצת נסטלה אסם. המסמך מהווה מסמך חי ורלוונטי בעבודה השוטפת של כל עובדי הקבוצה ומשמש ככזה בזכות תכנית הדרכה מקיפה, בקרב כלל עובדי ומנהלי החברה.

כל ההנחיות וההתייחסויות במסמך כוללים עובדים ומנהלים כאחד.

היועץ המשפטי של קבוצת אסם, עו”ד אלברטו פסח, מונה לממונה אכיפה לצרכי הקוד להתנהלות עסקית. המסמך חתום על ידי מנכ”ל קבוצת אסם.

שיתוף ברשתות חברתיות