הודעת פרטיות - גיוס אונליין

במסמך זה: "נסטלה" לרבות "אסם-נסטלה".

בהגשת מועמדות, או כל מידע אישי, לשירות eRecruiting [גיוס אונליין], הנכם מאשרים ומסכימים כי:

 • קראתם והבנתם את הודעת הפרטיות להלן;
 • הגשת המועמדות ומסירת פרטים אישיים על ידכם במסגרתה תלויות ברצונכם ובהסכמתכם החופשית בלבד;
 • נסטלה רשאית לעבד את המידע האישי שלכם, עבור המטרות המוצגות בהודעת פרטיות זו, כולל למטרת עיבוד הגשת מועמדותכם לעבודה, לרבות לצורך הבחינה אם אתם עשויים להתאים למשרות פנויות אחרות בקבוצת נסטלה; וכן-
 • אסם-נסטלה רשאית להעביר את המידע האישי שלכם לכל מדינה או אתר, שבהם נסטלה פועלת, למטרות שהוצגו בהודעת פרטיות זו, הכל בכפוף להוראות החוק החלות בעניין העברת מידע כאמור. 

אם אינכם מסכימים לאמור לעיל, אנא חדלו מכל שימוש בשירות eRecruiting.

הודעת פרטיות  גיוס אונליין

תודה על ביקורכם באתר הקריירה הגלובלי שלנו בנסטלה. נסטלה מכבדת את זכותכם לפרטיות כאשר אתם גולשים באתרים שלנו, ומתקשרים עמנו באופן אלקטרוני. הודעת פרטיות זו לצרכי גיוס אונליין ("הודעה" זו), מתארת את סוגי המידע האישי שנסטלה והחברות הקשורות אליה ו/או בשליטתה לרבות אסם השקעות בע"מ ותאגידי הבנות שלה (ביחד, "נסטלה", "קבוצת נסטלה", "אנחנו" או "עמנו") רשאיות לאסוף, כיצד אנחנו משתמשים במידע הזה, עם מי אנו רשאים לחלוק את המידע הזה, וההחלטות שתוכלו לקבל ביחס לשימוש שלנו במידע זה. הודעה זו אינה מהווה הצעת עבודה או חוזה כלשהו. 

נסטלה (או מי מטעמה) עשויים לעבד מידע המזהה אתכם, או המאפשר לזהות אתכם ("מידע אישי" שלכם), כולל באמצעות שירות eRecruiting, לטובת גיוס, העסקה ומטרות קשורות. נקטנו באמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים, כדי להגן על המידע האישי שלכם. 

כל המידע האישי שבידינו מאוחסן ומעובד בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות, ומדיניות הפרטיות של קבוצת נסטלה. 

נסטלה תקבע את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי שלכם כמפורט להלן בהודעה זו, או במקרה שאתם מגישים מועמדות למשרה מחוץ למדינת המגורים שלכם, חברת נסטלה המקומית במדינה שבה מוגשת המועמדות. שימו לב כי גם משרדי נסטלה הראשיים (Nestlé S.A of 1800 Vevey, Switzerland) מעבדים את המידע האישי שלכם, לטובת המועמדות, באמצעות שירות גיוס אונליין.

אם יש לכם בקשות או שאלות כלשהן בנוגע למידע האישי שלכם, או מימוש זכויותיכם במסגרת חוקי הגנת הפרטיות החלים, אנא צרו קשר בכתובת הדוא"ל הבאה: shiri.peremen_yaron@il.nestle.com או עם המשרד להגנת הפרטיות בנסטלה טל': 41-21-924-2000+ ובכתובת דוא"ל: dataprotectionoffice@nestle.com.

היקפה של הודעת פרטיות זו

הודעה זו חלה על כל התאגידים בנסטלה ועל צדדים שלישיים שרשאים לעבד את המידע האישי שלכם, בקשר להגשת מועמדותכם לעבודה. 

הדין החל

הודעה זו קובעת סטנדרט מינימאלי עולמי להגנה על המידע האישי שלך. נסטלה מכירה בכך שהחוקים החלים בכמה תחומי שיפוט עשויים לדרוש סטנדרטים נוקשים יותר מאלו המתוארים בהודעה זו. נסטלה תעבד את המידע האישי שלכם בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים. במקרים שבהם החוקים והתקנות החלים בישראל מספקים רמת הגנה נמוכה מזו שנקבעה בהודעה זו, הרי שהדרישות בהודעה זו יחולו בנוסף לאותם חוקים ותקנות. 

איסוף מידע אישי 

למטרות של שירות גיוס אונליין, אנו אוספים רק מידע אישי שאתם מספקים לנו, או הדרוש כדי לספק לכם את שירות גיוס אונליין שלנו. אתם עשויים לספק מידע אישי באופן ישיר (כגון שמכם, כתובת, כתובת דוא"ל ומידע תעסוקתי), באמצעות שליחתו אלינו. אתם עשויים לספק לנו גם מידע אישי באופן עקיף (כגון cookies, ומידע על החיבור והמערכת), באמצעות גלישה באתרים שלנו, ותקשורת אלקטרונית עמנו. באפשרותכם גם להעלות מסמכים כגון מכתבים נלווים, קורות חיים ומכתבי המלצה, באמצעות אתר זה. אנא אל תמסרו כל מידע אישי רגיש (למשל מידע בריאותי, השתייכות דתית, עמדות פוליטיות וכו'), כחלק מהגשת המועמדות שלכם. 

קטגוריות של מידע אישי 

סוגי המידע האישי שאנחנו רשאים לעבד בקשר להגשת המועמדות שלכם כוללים:

 • השכלה;
 • ניסיון תעסוקתי;
 • פרטי שכר;
 • המלצות, משוב, וכל פרטים אחרים ממעסיקים בעבר ו/או אנשים אחרים שאליהם הפניתם אותנו ליצירת קשר. 
 • פרטי קשר (למשל שמכם, , כתובת דוא"ל, ומספר טלפון); 
 • כל מידע נוסף שתמסרו (למשל מכתב מלווה);
 • עבר פלילי, ככל שניתן על פי חוק לדרוש מידע כזה; ו-
 • כל מידע אחר שעשוי להידרש בקשר להגשת המועמדות שלכם (למשל, שליטה בשפות). 

מטרות עיבוד הנתונים

המידע האישי שלכם עשוי לעבור עיבוד למטרות: 

 • עיבוד בקשת המועמדות שלכם לעבודה; 
 • קביעת התאמתכם למשרות פנויות אחרות בקבוצת נסטלה; 
 • יצירה וניהול של רשומות בקשר עם העסקת עובדים; 
 • ביצוע בדיקות רקע, רק ככל שאלו מותרות על פי החוק;
 • ביצוע פעולות עיבוד אחרות הנדרשות ומותרות על פי הדין החל; 
 • מטרות דיווח (למשל הזמן הנדרש לעיבוד בקשות מועמדות);
 • כל מטרה אחרת שהוזכרה בטפסי הגשת מועמדות שמילאתם; ו-
 • אם התקבלתם לעבודה, המידע האישי עשוי לעבור עיבוד בקשר עם יחסי העבודה שלכם עם נסטלה, בכפוף לתנאי הסכם העבודה שלכם. 

 

ייתכן כי מגייסים מטעם נסטלה ברחבי העולם יוכלו לראות את המידע האישי שלכם, המעובד בקשר להגשת המועמדות. אם גוף של נסטלה מעבד את המידע האישי שלכם למטרות שהינן מעבר למטרות המתוארות בהודעה זו, הגוף האחראי לאותה מטרה חדשה יבטיח כי: המטרה החדשה תואמת מהותית להוראות הודעת פרטיות זו; 

 • (a) עודכנתם בנוגע ל: (i) מטרה החדשה שלשמה יעובד המידע האישי שלכם; ו-(ii) הנמענים, או קטגוריות הנמענים, של המידע האישי שלכם ומטרות העברת המידע אל אותם נמענים; ו-
 • (b) ככל שנדרש על פי הדין החל, הסכמתכם ניתנה לפני תחילת כל עיבוד של המידע האישי שלכם, לטובת כל מטרה חדשה כזו. 

המידע האישי שלכם עשוי גם לשמש לניהול, תמיכה וקבלת משוב על רמת השירותים שלנו, ועל מנת למנוע הפרות אבטחה, חוקים, או תנאי חוזה העבודה.

חשיפת מידע אישי

נסטלה רשאית לחשוף את המידע האישי שלכם בפני חברות אחרות בקבוצת נסטלה. אנו רשאים גם לחשוף את המידע האישי שלכם בפני צדדים שלישיים (כגון ספקי שירות האינטרנט שלנו), המסייעים לנו לנהל את האתר הזה, או מסייעים לנו בתהליך הגיוס אונליין, לטובת שירותים אלה. צדדים שלישיים כאמור עשויים להיות מחוץ לתחום השיפוט שממנו גלשתם באתר. צדדים שלישיים אלו נדרשים על ידי נסטלה, בכל עת, לספק רמה נאותה של שמירה על המידע האישי שלכם. הם מחויבים, במסגרת הסכמים משפטיים, לשמור על פרטיות והגנת המידע האישי שלכם, ולעבד את המידע האישי שלכם רק בהתאם להנחיות הספציפיות של נסטלה. 

אנחנו רשאים גם לחשוף את המידע האישי שלכם בפני :

 • • כל גורם כנדרש או מותר על ידי הדין החל; 
 • • כל צד שלישי, שעמו אנו עשויים ליצור קשר, בקשר להעסקתכם ו/או ההתקשרויות שלכם, בהווה או בעבר, על מנת לקבל משוב; ו- 
 • • קונה פוטנציאלי או ישות שאליה נתמזג, במקרה שבו אנו צופים מכירה של כל העסק שלנו, או של החלק הרלוונטי בעסק, או מיזוגו אל ישות אחרת, בתנאי שהמידע ימשיך להיות מעובד בכפוף למדיניות זו ולמטרות המופרטות בה. 

שמירת מידע אישי

נסטלה תשמור את המידע האישי שלכם, ככל שנדרש באופן סביר עבור בקשת המועמדות שלכם לעבודה, בשקלול הצורך שלנו לענות על שאלות או לפתור בעיות ולציית לדרישות המשפטיות תחת הדין החל. אנו רשאים לשמור את המידע האישי שלכם, כדי שנוכל ליצור עמכם קשר, אם תתפנה משרה מתאימה בעתיד ולטובת צרכים משפטיים.

אתר האינטרנט שלנו עשוי לאפשר לכם לשתף הצעת עבודה עם אדם אחר, באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות אימייל. על מנת להפעיל מאפיין זה, נצטרך לאסוף את כתובת האימייל שלכם, ופרטי מידע אלקטרוניים של הנמענים שאליהם תשלחו קישור לדף ברשת. לפני שתספקו לנסטלה את פרטי הקשר האלקטרוניים של אדם אחר, אנא ודאו כי אותו אדם הסכים שתעשו זאת. פרטי קשר אלקטרוניים הנאספים בדרך זו, אינם משמשים לכל מטרה אחרת מלבד מילוי הבקשה שלכם.

העברות בינלאומיות של מידע אישי

נסטלה היא חברה גלובלית הנעזרת באינטרנט לאיסוף ועיבוד המידע האישי שלכם. הדבר כרוך מטבעו בעיבוד והעברת מידע אישי בין מדינות ואזורים. 

אנו רשאים להעביר את המידע האישי שלכם לתחומי שיפוט אחרים מאלו שבהם אתם מצויים, אך נעשה זאת רק למען המטרות המתוארות בהודעה זו. כאשר אנחנו מעבירים את המידע האישי שלכם לתחומי שיפוט אחרים, אנו עושים זאת בהתאם לדרישות הדין החל. 

זכויותיכם

באפשרותכם לשנות או לבטל את פרופיל המועמד שלכם בכל עת. ייתכן כי יעמדו לכם גם הזכויות הבאות, בכפוף לדין החל: 

 • הזכות לבקש עיון במידע האישי שלכם המעובד על ידי נסטלה או בשם נסטלה; 
 • הזכות לבקש תיקון של אי-דיוקים כלשהם במידע האישי שלכם; 
 • הזכות להתלונן על עיבוד המידע האישי שלכם בפני הרשות להגנת הפרטיות. 

הנכם רשאים לממש כל אחת מהזכויות הללו, ככל שהן מוקנות לכם תחת הדין החל, באמצעות פרטי הקשר שנמסרו לעיל בהודעת פרטיות והדבר לא ישפיע על זכויותיכם על-פי דין. החלטתכם לממש כל אחת מהזכויות הנ"ל לא תשפיע על בקשת המועמדות שלכם, ולא תגרור סנקציה או ענישה מכל סוג. 

 

 

שיתוף ברשתות חברתיות