Regeneration: המחויבות שלנו לעתיד הסביבה

כחלק ממאמצינו לקדם עתיד טוב יותר עבור יחידים ומשפחות ועבור הסביבה שלנו, אנו פועלים לבסס מערכות לייצור מזון שמשקמות ומחדשות את הסביבה שבהן הן פועלות.

המחויבות שלנו לסביבה שבה אנחנו פועלים מבוססת על פעילות ענפה בתחומי הקיימות, הכוללת בין היתר הפחתת פליטות של גזי חממה, צמצום שימוש בפלסטיק וחומרי אריזה בלתי מתכלים ובניית תהליכי ייצור ללא פסולת. אך מעבר למניעת נזקים לסביבה, אנו פועלים גם בכדי לחדש ולשחזר מערכות אקולוגיות טבעיות. במסגרת זו, אנו פונים גם אל הצרכנים שלנו – הצטרפו אל המסע שלנו וביחד נוכל להשפיע על העתיד של כולנו!

איך זה בא לידי ביטוי?

חקלאות מחדשת

אסם-נסטלה מתחייבת לשימוש בחומרי גלם מחקלאות מקיימת ב-20% ממוצרי הקבוצה עד 2025, וכבר היום מותגי הקפה שלנו משתמשים ב-100% מקורות מקיימים.

חקלאות מתחדשת היא מערכת חקלאית שמטרתה לשמר ולשחזר את האדמות החקלאיות והמערכות האקולוגיות שלהן. החקלאות המתחדשת שואפת לשפר את בריאות הקרקע ואת פוריות הקרקע, לצד פעילויות ללכידת פחמן והפחתת פליטות לאטמוספירה. בנסטלה מתמקדים בעיקר בתמיכה בחקלאים שמייצרים את חומרי הגלם שלנו, ומסייעים להם בשילוב שיטות מתקדמות לחקלאות מחדשת

אפס הטמנה

משמעות החתירה לאפס הטמנה, היא בכך שכל פסולת שנוצרת בתהליך הייצור מנותבת לטובת תהליכים חקלאיים והשבת אנרגיה. למשל, שאריות ייצור מוצרי מזון מנותבים ליצירת קומפוסט ומשמשים את החקלאיים המקומיים כחומר דישון אורגני, במקרים אחרים שאריות מזון מקווי הייצור הופכות למספוא או למזון בעלי חיים. במקביל, פסולת שאינה מזון עוברות תהליך שנקרא (התססה) ובכך הופכת ללבנת אנרגיה המשמשת מפעלים אחרים בתעשייה המקומית. אסם-נסטלה כבר היום הגיעה ליעד של אפס הטמנה, ותמשיך לשמור על קו זה גם בעתיד.

חיסכון במים

ישראל היא מדינה יבשה ולכן גם בתהליך היצור מקפידים על חיסכון במים ושימוש חוזר במים המשמשים בתהליך היצור. בתוך מפעלי אסם-נסטלה הוצבו מתקני סינון ייעודיים המטפלים בטיהור מים לטובת השבת לחקלאות וביצוע שימוש חוזר בהם.

תזונה מאוזנת מבוססת על מזון מהצומח

כ-20-40% מפליטת גזי החממה בעולם הם תוצאה של תעשיית הבשר והמזון בכלל, ויצור קילו אחד של בשר מצריך פי 40 אנרגיה מהדרוש לגידול קילו דגן לאכילה. כתוצאה מכך, יותר ויותר אנשים מעוניינים להפחית בשר מהתפריט ולשלב בו יותר ירקות וקטניות, אך מעוניינים גם לשמור על תזונה מאוזנת להם ולבני משפחתם. באסם-נסטלה פועלים ליצירת מגוון פתרונות מזינים, טעימים ועשירים בחלבון המבוססים על הצומח, תחת המותג טבעול.

מידע נוסף על פעילות חברת נסטלה העולמית

שיתוף ברשתות חברתיות

עוד תוכן שיכול לעניין אותך

סביבה

נסטלה מתחייבת: ביצים ללא כלובים עד לשנת 2025

במסגרת הייעוד של נסטלה, שומרים גם על רווחתם של בעלי החיים

סביבה

קידום תזונה מהצומח

לגדל קילו בשר לאכילה דורש השקעה של 7 קילו דגנים ו-12 אלף ליטר של מים. זה פי 40 מכל גידול צמחי.

סביבה

הדרך שלנו לאפס פליטות - Net Zero

ההתמודדות עם שינויי האקלים לא יכולה לחכות, גם אנחנו לא!