חדשות אסם-נסטלה

התעדכנו בכל מה שקורה אצלנו בקבוצה.

04-03-2020

קוד התנהלות עסקית

מאז היווסדה ניהלה קבוצת אסם את עסקיה ביושר ובהגינות ותוך ציות לחוק. עובדי קבוצת אסם שותפים להתחייבות זו, ובזכותם המוניטין של קבוצת אסם הוא אחד מנכסיה החשובים ביותר.

20-02-2020

לראשונה בישראל, 'אסם נסטלה' מוסיפה…

כחול? כתום? סגול? או ירוק? באיזה פח לשים?

לראשונה בישראל, 'אסם נסטלה' מוסיפה לאריזות מוצריה הפנייה למיכל המיחזור

המהלך הוא חלק משיתוף פעולה עם תאגיד המיחזור תמיר,